Rutina vašeho ramena musí být tvrdší. Vyzkoušejte tento pohyb a objevíte význam spalování svalů. Vedení předních výšin na šikmé lavici Straddle lavičku nakloněnou pod úhlem 45 stupňů, s hrudníkem obráceným k opěradlu, držícím lištu s náchylnou přilnavostí a oddělenými rukama ...

Čelní výšky s lištou na nakloněné lavici

Rutina vašeho ramena musí být těžší. Vyzkoušejte tento pohyb a objevíte význam spálit sval

Provedení čelních výšin v nakloněné lavici

Obchůdku naklánějte pod úhlem 45 stupňů, hrudník směřující k opěradlu, držící lištu s náchylnou přilnavostí a ruce rozložené na šířku ramen.

Udržujte nohy na podlaze a na hrudi těsně proti břehu a bradu nad horní částí banky. Nechte lišta viset přímo na podlaze v počáteční poloze.

Udržujte ramena rovně (mírné ohyby v loktech), zvedněte tyč dopředu, dokud nejsou ramena rovnoběžná se zemí. Chvilku držte a pak se pomalu vraťte k výchozímu bodu.

Tipy

Chcete-li zvýšit intenzitu, nenechte panel dosáhnout kolmo na podlahu, zastavte se před několika centimetry a spusťte další opakování.

Zaměřte se na používání ramen pro výkon cvičení. Neotáčejte se a nechejte s lichoběžníky, protože tato opatření snižují izolaci deltoidu.

Toto cvičení můžete provádět také pomocí činky, které vám umožní změnit trasu.

Sklopte lavičku tak, aby byla téměř plochá a vytvořte výšku "Y", kde budete nosit váhy nahoru a ven, čímž vytvoříte písmeno Y s vašimi rameny v závěrečné pozici.

Nebo provést střídavé opakování, přinést pravou činku nahoru a na levé straně těla a naopak, abyste zavedli nový pracovní úhel vazby mezi prsní a čelní deltoid.

Toto cvičení zdůrazňuje práci přední hlavu ramena.

Obrázek získaný z bodybuilding.com

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: