💪🥇 Vykonání • Lehce lícem nahoru na rovnou lavici. Trup by měl být podepřen od hlavy až k bokům, s ohnutými nohami a zajištěnými nohami. • Uchopte činky v každé ruce a držte závaží přímo nad hrudníkem. Dlaně by měly čelit nohám. To je výchozí bod ...

Plochý stolní tisk s činkami

Provedení

• Ležíte lícem nahoru na ploché lavici. Trup by měl být podepřen od hlavy až k bokům, s ohnutými nohami a zajištěnými nohami.

• Uchopte činky v každé ruce a držte závaží přímo nad hrudníkem. Dlaně by měly čelit nohám. To je výchozí bod.

• Ohnite ramena, abyste spustili činky na vnější straně hrudníku, přičemž lokty směřují k bokům. Dejte si dech a držte dech, jakmile začnete snižovat váhu.

• Opakujte směr, kdy činky dosáhnou konečné polohy, a vraťte je zpět do výchozího bodu ve směru oblouku.

• Vysuňte vzduch, jakmile projdete stagnačním bodem (nejtěžší z rozsahu jízdy).

• Chvilku zastavte, ale ramena jsou natažena, ale nejsou hyperextenzní. Opakujte potřebné časy.

• Zvedněte činky tak, aby zůstaly ve svislé rovině přímo nad rameny v konečné poloze.

Tipy pro školení

• Držení dechu je v tomto cvičení velmi důležité k stabilizaci trupu a zajištění pevné základny, proti které pracují hrudník a ramena. Vypusťte vzduch bezprostředně za nejtěžším bodem, abyste ulehčili intraabdominální a intratorakální tlaky vytvořené v této poloze tím, že udržíte dech.

• Nezastavujte činky v dolní poloze. Pokud tak učiníte, může se zvýšit intrathorakický tlak a dokonce způsobit mdloby, pokud si udržíte přílišný dech a použijete maximální hmotnost.

• Zvedněte závaží přímo směrem nahoru. Pokud nosíte činky nad hlavou nebo směrem k břichu, zvyšujete pravděpodobnost ztráty kontroly.

• Spojení činky zvyšuje sílu kontrakce vnitřní části hrudníku. Oddělovat je dále znamená vyšší stres na ramenou a vnější části hrudníku.

• Vzhledem k nízké poloze hlavy při použití odmítnuté lavice, neměli bychom ji držet po dlouhou dobu. Abyste zabránili tomu, aby se v hlavě objevila krev, postavte se a po krátké procházce po každé sérii a vyhněte se sérii vysokých opakování.

• U odrůdy proveďte lis s neutrálním uchopením, což znamená, že při práci s dolním hrudním a předním deltoidem je vyšší tlak na horní části prsů. Můžete také použít bar, i když potřebujeme nějakou podporu nebo pomoc partnera.

• Použití činky nám umožňuje pohybovat se horním rozsahem pohybu než tyč: namísto jejich snižování na úroveň hrudníku to dokážeme dále. To však znamená větší napětí na ramenou a může způsobit stahování a dokonce zranění.

Obrázek získaný z bodybuilding.com

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: